Xu hướng CSR 2019

Năm 2018, chúng ta đã chứng kiến nhiều hoạt động xã hội tích cực từ phía các doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, toàn cầu hóa, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội và phòng ngừa thiên tai. Một số vấn đề và xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2019, nhưng các nhà lãnh đạo sẽ mong đợi được thấy những thay đổi đáng chú ý sau đây

Đối thoại nhiều hơn

Đối mặt với triển vọng của một chính phủ bị chia rẽ ở Washington, một cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào năm 2020 (cuộc họp kín của Iowa chỉ còn một năm nữa) và thực tế là một số công ty đang tìm kiếm sự giám sát của liên bang đối với công việc của họ trong các lĩnh vực như bảo mật dữ liệu, các doanh nghiệp sẽ giảm bớt sự ủng hộ công khai của họ để ủng hộ đối thoại nhiều hơn về các vấn đề. Nhận được bất kỳ quy định mới, hoặc thay đổi quy định nào, thông qua một chính phủ bị chia rẽ sẽ cần có sự hỗ trợ của hai bên, do đó, hy vọng sẽ thấy ít công ty hơn đứng trước các vấn đề về chính sách công mặc dù nghiên cứu tiếp tục cho thấy hầu hết người tiêu dùng cảm thấy rằng các doanh nghiệp nên chủ động vai trò thúc đẩy thay đổi xã hội và môi trường.

Chú trọng vào đào tạo

Khi nơi làm việc trở nên phức tạp hơn với các vấn đề như chống quấy rối tình dục, hứa hẹn trả công bằng, thúc đẩy sự bền vững và đảm bảo đạo đức doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn, nhiều lãnh đạo công ty và các chuyên gia trách nhiệm xã hội của công ty sẽ tìm đến các lớp đào tạo, đối thoại ngang hàng và các thiết lập lớp học chính thức để theo kịp các thay đổi và thực tiễn tốt nhất trong quản trị và trách nhiệm. Hy vọng sẽ thấy các lớp học chính thức hơn về trách nhiệm xã hội và tính bền vững của doanh nghiệp như các khóa học giáo dục điều hành tại Trường Kinh doanh Harvard và Trường Kinh doanh Wharton cũng như các dịch vụ gia tăng cho các chuyên gia mới nổi như Viện Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp tại Đại học Johns Hopkins, đồng được tài trợ bởi Hiệp hội các nhà tài trợ khu vực Washington và Phòng thương mại Hoa Kỳ (Tiết lộ đầy đủ: Tôi là thành viên của khoa của Viện).

Phòng chống thiên tai nhiều hơn

Với số lượng ngày càng nhiều thiên tai ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới, các tập đoàn đang suy nghĩ lại cách tiếp cận của họ đối với các nỗ lực cứu trợ và khắc phục thảm họa. Trong khi nhiều công ty sẽ tiếp tục cung cấp cứu trợ cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên thông qua các khoản tài trợ bằng tiền mặt và quyên góp sản phẩm (American Express đã thực hiện các khoản tài trợ cứu trợ thảm họa từ năm 1872), hy vọng sẽ thấy nhiều công ty tránh xa cách tiếp cận phản ứng hơn giúp cộng đồng kiên cường hơn trong tương lai. Mặc dù hầu hết các thảm họa tự nhiên không thể ngăn chặn được xảy ra, tác động đối với người dân có thể được giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ phần lớn thông qua quy hoạch đô thị và nông thôn tốt hơn, và nhiều hạn chế hơn trong việc xây dựng và phát triển


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *