Cùng Công ty ALMA tìm hiểu 7 lý do đầy thuyết phục để bạn nhất định phải học ngoại ngữ

Ngoại ngữ 5

Cùng Công ty ALMA tìm hiểu 7 lý do đầy thuyết phục để bạn nhất định phải học ngoại ngữ

1. Phát triển trí nhớ tốt hơn

2. Nâng cao năng lực não bộ

Đa ngôn ngữ

3. Hạn chế khả năng mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí

Ngoại ngữ

4. Phát triển các mối quan hệ với người khác tốt hơn

5. Triển vọng nghề nghiệp tốt hơn

6. Trở nên hấp dẫn hơn

7. Bạn trở thành một “Traveler” đích thực


Leave a Reply